WYSIWYG Web Builder
Biuro Inżynierskie SMBI Mariusz Siuda, Al. Józefa Grzecznarowskiego 2 lok. 7  26-600 Radom

Oferujemy opracowanie dokumentacji projektowych w budownictwie drogowym, a w szczególności:

- Studia Korytarzowe z analizą wielokryterialną
- Studia Techniczno Ekonomiczno Środowiskowe
- Koncepcje Programowe
- Projekty Budowlane wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji administracyjnych zezwalających na realizację inwestycji drogowej
- Projekty Wykonawcze wraz z SSTWiORB, przedmiarami robót i częścią kosztorysową
- Projekty Organizacji Ruchu
- Analizy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i propozycje jego poprawy
- Projekty poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Uzupełnieniem dokumentacji części drogowych stanowią projekty budowy lub przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej związanej lub niezwiązanej z drogą, wykonywane przez współpracujących z naszym Biurem projektantów branżowych.

Oferujemy również:

- opracowanie projektów konstrukcji nawierzchni nowych dróg oraz projektów wzmocnień i remontów nawierzchni dróg istniejących
- weryfikację i opiniowanie drogowych dokumentacji projektowych
- wykonanie pomiarów, analiz i prognoz ruchu drogowego
- doradztwo oraz konsultacje zarówno w fazie projektowania jak i realizacji dróg
- nadzory drogowych robót budowlanychtel. 601 379 195, e-mail: biuro@smbi.pl
Profesjonalizm. Niezawodność. Pasja.
PROJEKTOWANIE     DORADZTWO     NADZORY     W     BUDOWNICTWIE    DROGOWYM